Nhơn Việt có các cách đăt dịch vụ khác nhau. Những cách đặt dịch vụ cơ bản như sau:

Cách 1: Liên hệ qua Website

Cách 2: Liên hệ qua fanpage

Cách 3: Liên hệ qua số điện thoại

Cách 4: Liên hệ trực tiếp tại công ty

Khi liên hệ sẽ có nhân viên của Nhơn Việt tiếp nhận thông tin, phản hồi yêu cầu của khách hàng.