BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC CÂY XANH

I. CHĂM SÓC CÂY XANH

1. Dịch vụ chăm sóc cây xanh theo yêu cầu

Đơn giá (đồng): 600,000/người/ngày

Chi tiết công việc: “Cắt tỉa cây xanh, cắt cỏ, nhổ cỏ dại, tưới nước, trồng cây mới và các công việc liên quan đến cây xanh do chủ đầu tư yêu cầu, bón phân, phun thuốc, nhổ cỏ dại, trồng mới cây chế, báo cáo công việc chi tiết theo tháng”

 

2. Dịch vụ chăm sóc cây xanh cố định 1 nhân sự

Đơn giá (đồng): 10,000,000đ/tháng

Chi tiết công việc: “Sân vườn áp dụng: Phù hợp cho sân vườn biệt thự, khuôn viên công ty có diện tích cây xanh từ 400 – 600m2. Cắt tỉa cây xanh, cắt cỏ, tưới nước, bón phân, phun thuốc, nhổ cỏ dại, trồng mới cây chết, báo cáo công việc chi tiết theo tháng”

Thay thế cây chết: Thay thế cây chết trong quá trình chăm sóc

 

3. Dịch vụ chăm sóc cây xanh cố định 1 nhân sự và cơ động 1 nhân sự (3 – 5 ngày/tháng)

Đơn giá (đồng): 15,000,000đ/tháng

Chi tiết công việc: “Sân vườn áp dụng: Phù hợp cho chung cư, trường học, bệnh viện, khuôn viên công ty có diện tích cây xanh từ 600 – 1000m2. Cắt tỉa cây xanh, cắt cỏ, tưới nước, bón phân, phun thuốc, nhổ cỏ dại, trồng mới cây chết, báo cáo công việc chi tiết theo tháng”

Thay thế cây chết: Thay thế cây chết trong quá trình chăm sóc

 

4. Dịch vụ chăm sóc cây xanh cố định 2 nhân sự

Đơn giá (đồng): 20,000,000đ/tháng

Chi tiết công việc: “Sân vườn áp dụng: Phù hợp cho khuôn viên công ty, chung cư, trường học, bệnh viện,.. có diện tích cây xanh từ 1000 – 1500m2. Chi tiết công việc: Cắt tỉa cây xanh, cắt cỏ, tưới nước, bón phân, phun thuốc, nhổ cỏ dại, trồng mới cây chết, báo cáo công việc chi tiết theo tháng”

Thay thế cây chết: Thay thế cây chếttrong quá trình chăm sóc

 

5. Dịch vụ chăm sóc cây xanh cố định 2 nhân sự và 1 nhân sự cơ động (3 – 5 ngày/tháng)

Đơn giá (đồng): 25,000,000đ/tháng

Chi tiết công việc: “Sân vườn áp dụng: Phù hợp cho khuôn viên công ty, chung cư, trường học, bệnh viện,.. có diện tích cây xanh từ 1500 – 2500m2. Chi tiết công việc: Cắt tỉa cây xanh, cắt cỏ, tưới nước, bón phân, phun thuốc, nhổ cỏ dại, trồng mới cây chết, báo cáo công việc chi tiết theo tháng”

Thay thế cây chết: Thay thế cây chếttrong quá trình chăm sóc

 

6. Dịch vụ chăm sóc cây xanh cố định 3 nhân sự

Đơn giá (đồng): 30,000,000đ/tháng

Chi tiết công việc: “Sân vườn áp dụng: Phù hợp cho khuôn viên công ty, chung cư, trường học, bệnh viện,.. có diện tích cây xanh từ 2000 – 3000m2. Chi tiết công việc: Cắt tỉa cây xanh, cắt cỏ, tưới nước, bón phân, phun thuốc, nhổ cỏ dại, trồng mới cây chết, báo cáo công việc chi tiết theo tháng”

Thay thế cây chết: Thay thế cây chếttrong quá trình chăm sóc

 

7. Dịch vụ chăm sóc cây xanh cố định 4 nhân sự

Đơn giá (đồng): 40,000,000đ/tháng

Chi tiết công việc: “Sân vườn áp dụng: Phù hợp cho khuôn viên công ty, chung cư, trường học, bệnh viện,.. có diện tích cây xanh từ 3000 – 4000m2. Chi tiết công việc: Cắt tỉa cây xanh, cắt cỏ, tưới nước, bón phân, phun thuốc, nhổ cỏ dại, trồng mới cây chết, báo cáo công việc chi tiết theo tháng”

Thay thế cây chết: Thay thế cây chếttrong quá trình chăm sóc

 

8. Dịch vụ chăm sóc cây xanh cố định >4 nhân sự

Đơn giá (đồng): Liên hệ

Chi tiết công việc: Liên hệ