BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỐNG THẤM

I. CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG

1. Chống thấm sàn sân thượng, đục gạch thay lai gạch nền (gạch đá 40×40 )

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 550,000đ

Ghi chú: Nội dung bao gồm chống thấm, gạch nền cát, xi măng hoàn thiện

 

2. Chống thấm sàn bê tông trực tiếp với sơn chống thấm

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 110,000đ

Ghi chú: Nội dung bao gồm chống thấm, cát, xi măng hoàn thiện

 

3. Chống thấm sân thượng bao gồm chống thấm, lót lại lớp gạch mới ( gạch đá  40×40 )

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 510,000đ

Ghi chú: Nội dung bao gồm chống thấm, gạch nền cát, xi măng hoàn thiện

 

II. CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH

1. Chống thấm nhà vệ sinh dạng nổi dưới 3m2

Đơn vị tính: cái

Đơn giá (đồng): 1,500,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư chống thấm SIKA

 

2. Chống thấm nhà vệ sinh dạng nổi từ 4m2-7m2

Đơn vị tính: cái

Đơn giá (đồng): 2,500,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư chống thấm SIKA

 

3. Chống thấm nhà vệ sinh dạng âm dưới 4 m2

Đơn vị tính: cái

Đơn giá (đồng): 2,000,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư chống thấm SIKA

 

4. Chống thấm nhà vệ sinh dạng âm từ 4 m2-7m2

Đơn vị tính: cái

Đơn giá (đồng): 3,500,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư chống thấm SIKA

 

5. Kiểm tra , xử lý đường ống nước chà ron lại

Đơn vị tính: cái

Đơn giá (đồng): 2,000,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư

 

III. CHỐNG THẤM TƯỜNG NHÀ

1. Chống thấm tường trực tiếp bằng sơn Kova CT 11A pha với xi măng

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 75,000đ

Ghi chú: Nội dung trên bao gồm sơn chống thấm Kova CT 11A và xi măng

 

2. Chống thấm tường, xử lý đường nứt, sơn Dulux

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 115,000đ

Ghi chú: Nội dung trên bao gồm sơn lót Dulux và sơn chống thấm Dulux

 

3. Chống thấm tường bằng sơn thường

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 75,000đ

Ghi chú: Nội dung trên bao gồm sơn lót Maxilite và sơn chống thấm Maxilite

 

IV. CHỐNG THẤM NHÀ BẾP

1. Chống thấm tổng hợp bếp, vệ sinh, đường ống , bể

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 250,000đ

Ghi chú: TKA Master Seal 02, TKA Latex, Keo chà ron 101S

V. CHỐNG DỘT MÁI TÔN

1. Chống dột mái tôn

Đơn vị tính: gói

Đơn giá (đồng): 1

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế )

 

VI. THAY MÁI TÔN

1. Thay lại mái tôn

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 250,000đ – 400,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư (Tôn ĐÔNG Á dày 4.5zem )

 

2. Thay lại xà gồ sắt 4×8

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 150,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư (xà gồ mạ kẻm )

 

3. Sửa lại mái tôn

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 1

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế )

 

VII. CHỐNG THẤM HỒ BƠI

1. Màng chống thấm 2 thành phần:3 lớp kết hợp với lưới gia cường

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 200,000đ – 250,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư

 

2. Màng chống thấm rải trước

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 250,000đ – 300,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư

 

3. Màng chống thấm dạng mao dẫn, thẩm thấu bằng hợp chất Sika

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 120,000đ – 250,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư

 

4. Chống thấm hồ bơi trọn gói

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): Liên hệ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế )

 

VIII. CHỐNG THẤM HỐ THANG MÁY

1. Chất chống thấm tinh thể thuận nghịch gốc xi măng, bơm foam

Đơn vị tính: Hố

Đơn giá (đồng): 4,500,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư

 

IX. CHỐNG THẤM TƯỜNG, TRẦN NHÀ CAO TẦNG

1. Xử lý chống thấm trần nhà bị nứt keo Seal “N” Flex 1

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 250,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế )

 

2. Chống thấm ngược trần nhà bằng keo foam chống thấm

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 140,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế )

 

3. Màng chống thấm Bitum khò nóng

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 220,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế )

 

4. Màng chống thấm tự dính

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 200,000đ

Ghi chú: Bao gồm nhân công và vật tư (khảo sát thực tế )