BÁO GIÁ DỊCH VỤ CUNG CẤP NHÂN SỰ

I. CUNG CẤP NHÂN SỰ

1. Dịch vụ cung cấp nhân sự thời vụ

Ca: 8 tiếng ngày

Đơn giá: 400.000đ

Tăng ca ngoài giờ ( 1 giờ ): 60.000đ

 

Ca: 8 tiếng đêm

Đơn giá: 450.000đ

Tăng ca ngoài giờ ( 1 giờ ): 65.000đ

 

Ca: 12 tiếng ngày

Đơn giá: 500.000đ

Tăng ca ngoài giờ ( 1 giờ ): 84.000đ

 

Ca: 12 tiếng đêm

Đơn giá: 600.000đ

Tăng ca ngoài giờ ( 1 giờ ): 90.000đ

 

2. Dịch vụ bốc xếp

Ca: 8 tiếng ngày

Đơn giá: 400.000đ

Tăng ca ngoài giờ ( 1 giờ ): 65.000đ

 

Ca: 8 tiếng đêm

Đơn giá: 450.000đ

Tăng ca ngoài giờ ( 1 giờ ): 84.000đ

 

Ca: 12 tiếng ngày

Đơn giá: 500.000đ

Tăng ca ngoài giờ ( 1 giờ ): 84.000đ

 

Ca: 12 tiếng đêm

Đơn giá: 600.000đ

Tăng ca ngoài giờ ( 1 giờ ): 90.000đ