BÁO GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH HẰNG NGÀY

I. VỆ SINH HẰNG NGÀY

1. Dịch vụ vệ sinh hằng ngày (thường xuyên) văn phòng, cao ốc

Đơn vị tính: tháng

Đơn giá: 6.300.000đ – 7.250.000đ người

Ghi chú: Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày

Ngày làm việc : 26 ngày/tháng

 

2. Dịch vụ vệ sinh hằng ngày (thường xuyên) chung cư , căn hộ cao cấp

Đơn vị tính: tháng

Đơn giá: 6.300.000đ – 7.250.000đ người

Ghi chú: Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày

Ngày làm việc : 30 ngày/tháng

 

3. Dịch vụ vệ sinh hằng ngày (thường xuyên) Trường học

Đơn vị tính: tháng

Đơn giá: 6.300.000đ – 7.250.000đ người

Ghi chú: Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày

Ngày làm việc : 26 ngày/tháng

 

4. Dịch vụ vệ sinh hằng ngày (thường xuyên) bệnh viện

Đơn vị tính: tháng

Đơn giá: 7.000.000đ – 8.500.000đ/ người

Ghi chú: Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày

Ngày làm việc : 30 ngày/tháng

 

5. Dịch vụ vệ sinh hằng ngày (thường xuyên) Trung tâm Thương mại, phòng trưng bày

Đơn vị tính: tháng

Đơn giá: 7.000.000đ – 8.500.000đ/ người

Ghi chú: Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày

Ngày làm việc : 30 ngày/tháng

 

6. Dịch vụ vệ sinh hằng ngày (thường xuyên) nhà máy, khu công nghiệp

Đơn vị tính: tháng

Đơn giá: 6.500.000đ – 8.000.000đ/ người

Ghi chú: Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày

Ngày làm việc : 26 ngày/tháng