BÁO GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH KÍNH, LAU NHÀ CAO TẦNG MẶT NGOÀI

I. VỆ SINH KÍNH, LAU NHÀ CAO TẦNG MẶT NGOÀI

1. Đu dây lau kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 8.000đ – 25.000đ

 

2. Lau kính mặt trong tòa nhà

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 5.000đ – 25.000đ

 

3. Lau kính nhà cao tầng mặt ngoài (mới lắp ráp)

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 15.000 đ- 25.000đ

 

4. Lau kính nhà cao tầng mặt trong (mới lắp ráp)

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 10.000đ – 15.000đ

 

5. Xử lý kính ố trên cao

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): Khảo sát báo giá

 

6. Xử lý kính ố tầm thấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): Khảo sát báo giá

 

7. Bắn silicone kính

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): Khảo sát báo giá

 

8. Lau chùi aluminium

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 20.000đ – 300.000đ

 

9. Lau chùi bảng hiệu

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 300.000đ – 600.000đ