BÁO GIÁ DỊCH VỤ TỔNG VỆ SINH

I. TỔNG VỆ SINH

1. Tổng vệ sinh nhà cửa có nội thất

nhỏ hơn 50m2 : 1.450.000đ

lớn hơn 50m2 : khảo sát báo giá

 

II. TỔNG VỆ SINH SAU XÂY DỰNG

1. Vệ sinh sau xây dựng

nhỏ hơn 50m2 : 1.200.000đ

lớn hơn 50m2 : khảo sát báo giá